Archiwum Polityki

Paszport POLITYKI - Nominacje. Teatr

Podobnie jak było w plastyce, także wśród kandydatów do Paszportów z dziedziny teatru trudno wskazać żelaznego faworyta. Opinie ekspertów są podzielone; jedynie trzech nominowanych, których sylwetki zamieszczamy obok, może poszczycić się poparciem kilku krytyków, pozostali otrzymali głosy pojedyncze. Świadczyć to może nie tylko o tym, jaki był ten rok w teatrze, ale także o znacznej polaryzacji opinii. Większość komentatorów ma dziś jednoznacznie ulokowane sympatie i antypatie, częściej bywa rzecznikami wybranych kierunków artystyczno-estetycznych niż chłodnymi obserwatorami życia scenicznego.

Polityka 50.2004 (2482) z dnia 11.12.2004; Kultura; s. 72