Archiwum Polityki

Za mundurem...

Pod koniec roku CBOS zbadało zaufanie Polaków do najważniejszych instytucji publicznych. Politycznych i niepolitycznych. Ze względu na kalendarz wyborczy nie pytano o parlament.

Pod koniec urzędowania prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego poprawiły się oceny jego pracy. Obecnie większość Polaków (61 proc., wzrost w ciągu ostatniego miesiąca o 9 proc.) ma o jego działalności dobre zdanie, a mniej niż jedna trzecia złe. Trzeba jednak zaznaczyć, że respondentów pytano przed nagłośnioną przez media, źle odebraną publicznie, prezydencką próbą ułaskawienia Zbigniewa Sobotki.

Polityka 49.2005 (2533) z dnia 10.12.2005; Społeczeństwo; s. 90