Archiwum Polityki

Za mundurem...

Pod koniec roku CBOS zbadało zaufanie Polaków do najważniejszych instytucji publicznych. Politycznych i niepolitycznych. Ze względu na kalendarz wyborczy nie pytano o parlament.

Pod koniec urzędowania prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego poprawiły się oceny jego pracy. Obecnie większość Polaków (61 proc., wzrost w ciągu ostatniego miesiąca o 9 proc.) ma o jego działalności dobre zdanie, a mniej niż jedna trzecia złe. Trzeba jednak zaznaczyć, że respondentów pytano przed nagłośnioną przez media, źle odebraną publicznie, prezydencką próbą ułaskawienia Zbigniewa Sobotki.

Do najlepiej ocenianych instytucji ciągle należą policja i wojsko. Po chwilowym spadku w połowie roku, oceny policji wróciły do poziomu notowanego przed dwunastoma miesiącami. Blisko trzy piąte Polaków (57 proc.) wyraża się pozytywnie o jej działaniach, jedna trzecia zaś (33 proc.) negatywnie. Wojsko, mimo zaangażowania w wojnę iracką, ma akceptację 67 proc.

Najwyższa Izba Kontroli, rzecznik praw obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny i Instytut Pamięci Narodowej to instytucje tradycyjnie słabo znane opinii publicznej. Jednak w przypadku każdej z nich dobre oceny wyraźnie przeważają nad złymi.

Dobre, zbliżone do siebie oceny uzyskują media publiczne i prywatne. Najlepiej wypada Polskie Radio (84 proc. ocen pozytywnych). TVP, TVN i Polsat dobrze ocenia trzy czwarte badanych.

Wśród instytucji najgorzej ocenianych znalazły się związki zawodowe.

Blisko dwie piąte badanych (39 proc.) negatywnie ocenia działania NSZZ Solidarność, a jedna czwarta (26 proc.) pozytywnie. W przypadku OPZZ osób mających złą opinię (35 proc.) jest niemal dwukrotnie więcej niż wyrażających akceptację.

Polityka 49.2005 (2533) z dnia 10.12.2005; Społeczeństwo; s. 90
Reklama