Archiwum Polityki

560 zł na głowę

GUS wyliczył, że tzw. dochód rozporządzalny na osobę wynosił w ubiegłym roku 560 zł. Jest to suma wynikająca nie tylko z naszych zarobków czy emerytur (pomniejszona o podatki), ale też zasiłków, profitów z działki, wynajmowania mieszkań i wszelkich innych źródeł dochodów. Najlepiej żyją rodziny w gospodarstwach pracujących na własny rachunek – tutaj średnia na osobę wynosiła 716 zł. Za nimi plasują się emeryci – 666 zł, rodziny pracownicze – 592 zł, rencistów – 484 zł i rolników – 411 zł.

Polityka 33.2000 (2258) z dnia 12.08.2000; Gospodarka; s. 58
Reklama