Archiwum Polityki

Bereszit bara Elokim

Zdarzyło się w Krakowie, w r. 5762 od stworzenia świata, jak liczą czas pobożni Żydzi – po naszemu w r. 2001. Ponad pół wieku po Holokauście młody rabin rodem z Jugosławii wydał polski przekład pierwszej księgi Tory. Nie pomagał sobie biblijnymi tłumaczeniami chrześcijan, oparł się na własnej tradycji. Tora – pięć ksiąg objawionych Mojżeszowi przez Boga – to fundament religii i cywilizacji żydowskiej. Bez Tory nie ma judaizmu, ale Tora ma znaczenie nie tylko dla Żydów.

„Bereszit bara Elokim” – tak w świętym języku oryginału, laszon hakodesz, w uproszczeniu zwanym hebrajskim, zaczyna się Tora Mojżeszowa. Katecheci tłumaczyli nam to tak: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”. A rabin Sasza Pecarić tłumaczy: „Na początku stwarzania przez Boga nieba i ziemi”, żeby uniknąć wrażenia, że opis stwarzania świata jest chronologiczny – najpierw niebo i ziemia, potem ciemność, woda, światło itd.

Polityka 4.2002 (2334) z dnia 26.01.2002; Społeczeństwo; s. 70