Archiwum Polityki

Pracownicy 2006

Co byś zrobił, gdybyś stracił pracę? 85 proc. ankietowanych Polaków deklaruje gotowość zmiany zawodu, jeśli inny umożliwiłby ponowne zatrudnienie. Nasza mobilność zawodowa, przynajmniej w deklaracjach, jest więc duża. Niestety, osłabia ją brak zgody na zmianę miejsca zamieszkania. Jednocześnie rośnie akceptacja dla pracy na czarno. Już 37 proc. rodaków gotowych jest zarobkować w szarej strefie. Wśród młodych wskaźnik ten wynosi 45 proc. ankietowanych i rośnie. Badanie Pracujący Polacy 2006 przeprowadziło Polskie Towarzystwo Socjologiczne pod kierunkiem prof.

Polityka 27.2006 (2561) z dnia 08.07.2006; Gospodarka; s. 40
Reklama