Archiwum Polityki

Co ptak wije

Ptaki rozmaicie wywiązują się z budowy kolebki; od braku gniazda do trójwymiarowej kuli i w czasie od zera do kilku tygodni. Wykonywanie różnorodnych konstrukcji można by przyporządkować ludzkim zawodom: murarzom, cieślom, górnikom, a nawet palaczom c.o.

Na pytanie: gdzie się gnieżdżą ptaki? zazwyczaj odpowiadamy: na drzewach. Tymczasem około jednej trzeciej kraju pokrywają pola i łąki, a gnieżdżenie się na ziemi jest tam koniecznością kolonizacyjną. Nawet ptaki leśne, jak lelek, świergotek drzewny, skowronek borowy, świstunki, czyli wójciki, gniazdują na ziemi z wyboru. Wybór ten jest szczególnie spektakularny w przypadku świstunek (Phylloscopus – przeglądacz liści), które żerują w koronach drzew i z każdym robaczkiem zniżają się kilkanaście metrów do piskląt z tysiąc razy dziennie!

Polityka 27.2006 (2561) z dnia 08.07.2006; Społeczeństwo; s. 84