Archiwum Polityki

Polskie aspiracje

Z badania CBOS wynika, że znaczna część Polaków żyje bez większych aspiracji. Co czwarty (28 proc.) przyznaje, że nie ma dążeń ani celów, na osiągnięciu których szczególnie mu zależy. Spadek poziomu aspiracji następuje wraz z wiekiem. Brak jakichkolwiek celów życiowych deklaruje niemal połowa badanych w wieku od 55 do 64 lat (43 proc.) oraz większość ankietowanych powyżej 65 roku życia (64 proc.).

Na szczęście cele i dążenia powszechnie towarzyszą najmłodszym respondentom

– w wieku od 18 do 24 lat. Aż 95 proc. z nich stwierdziło, że ma określone zadania, które motywują ich do aktywności życiowej.

Deklarowanie aspiracji wyraźnie koresponduje z poziomem edukacji ankietowanych. O braku perspektyw mówi prawie co drugi ankietowany Polak z wykształceniem podstawowym (45 proc.) i niespełna co piąty – z wyższym (18 proc.).

Polacy, którzy przyznali, że posiadają w życiu jakieś cele, poproszeni zostali o podanie trzech, na których szczególnie im zależy.

Jak się okazuje, głównym dążeniem Polaków jest praca (30 proc. odpowiedzi).

Przede wszystkim jej znalezienie lub utrzymanie (21 proc.), a dopiero później zmiana na inną – lepszą (5 proc.), awans zawodowy (2 proc.) bądź też wyjazd za granicę w celu podjęcia zatrudnienia (2 proc.).

Drugą pozycję w hierarchii dążeń Polaków zajmuje chęć osiągnięcia stabilizacji finansowej lub podwyższenie standardu życia i zapewnienie bytu rodzinie. Tego typu cele wymieniło 26 proc. respondentów.

Na trzecim miejscu Polacy wymienili wykształcenie.

Chęć kontynuowania edukacji lub zdobycia określonych kwalifikacji deklarował co szósty.

Na czwartym miejscu znalazło się kupno mieszkania.

Polityka 24.2006 (2558) z dnia 17.06.2006; Społeczeństwo; s. 88
Reklama