Archiwum Polityki

„Ofiara na wyłączność”

Nie zgadzam się z tezą Adama Krzemińskiego (POLITYKA 20), iż „nie ma lokalnej – zawartej w regionalnych muzeach – pamięci o żydowskich sąsiadach”. W moim rodzinnym mieście Włodawie (woj. lubelskie) znajduje się Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. To muzeum w swoich wnętrzach od wielu lat przedstawia zwiedzającym historię i kulturę Żydów włodawskich. Są tu zdjęcia wybitnych przedstawicieli gminy żydowskiej, członków stowarzyszeń i organizacji społecznych; są macewy z przedwojennego cmentarza ocalone przed dewastacją.

Polityka 24.2001 (2302) z dnia 16.06.2001; Listy; s. 86
Reklama