Archiwum Polityki

Interkl@sa poszukuje liderów

• Na początku kwietnia z inicjatywy koncernu Intel rozpoczęła się w Polsce akcja „Nauczanie dla przyszłości” (jako część globalnego programu „Teach for the Future”). Tysiące nauczycieli będą się szkolić, jak lepiej wykorzystywać techniki komputerowe i Internet podczas przygotowania i prowadzenia lekcji.

„Nauczanie dla przyszłości” będzie realizowane w ramach programu Interklasa (dzięki któremu m.in. wyposażono tysiące polskich szkół w pracownie komputerowe z dostępem do Internetu), we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Dodatki 24.2001 + Polityka. Internet. Wakacje z siecią. (90069) z dnia 16.06.2001; s. 14
Reklama