Archiwum Polityki

Z góry na dół

W czasie niespełna trzech lat rządów koalicji AWS-UW premier Jerzy Buzek odwołał około pięćdziesięciu sekretarzy i podsekretarzy stanu, których sam wcześniej powołał na te stanowiska. Z Kancelarii Premiera odeszło dziewięć osób, a w resortach najwięcej dymisji było w MSWiA, Ministerstwie Zdrowia oraz Finansów. Żadnych nie było w resortach edukacji i środowiska. Jakie są losy zwolnionych osób? Sześciu byłych sekretarzy stanu z Kancelarii Premiera: Kazimierz Kapera (b.

Polityka 23.2000 (2248) z dnia 03.06.2000; Dział kadr; s. 100
Reklama