Archiwum Polityki

„Wilki w gronostajach”

W związku z artykułem (POLITYKA 49), Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych wyjaśnia: W artykule poświęcono naszej uczelni tylko kilka zdań, ale przedstawiono ją niesprawiedliwie i wyolbrzymiono fakty zupełnie marginalne. Nie zauważa się tego, że PJWSTK była i jest najlepiej wyposażoną uczelnią informatyczną w kraju, realizuje unikalny program nauczania praktycznych, a nie teoretycznych aspektów informatyki i kształci bardzo poszukiwanych specjalistów. Obecnie realizowane są w niej granty zarówno KBN jak i międzynarodowe, nasi pracownicy uzyskują tytuły i stopnie naukowe, a studenci liczne wyróżnienia i stypendia naukowe MEN, organizowane są seminaria badawcze, a miesiąc temu otwarta została przy naszej uczelni pierwsza w Polsce Akademia Sieciowa CISCO. Prowadzimy wymianę studentów i profesorów z prestiżowymi uczelniami japońskimi i zachodnioeuropejskimi w ramach programu ERASMUS. To prosiłbym uznać za komentarz do stwierdzenia o obniżaniu lotów. (...)

Pragnę także zapewnić zarówno Redakcję jak i Czytelników „Polityki”, że w pełni podzielamy niepokój spowodowany niewątpliwym spadkiem poziomu nauczania, obserwowanym w ostatnich latach w naszym kraju. W swojej działalności koncentrujemy wysiłki na tym, by jakość kształcenia w naszej uczelni spełniała najwyższe standardy. W przeciwieństwie do prawie wszystkich wyższych szkół niepaństwowych i państwowych nie prowadzimy studiów zaocznych, gdyż uważamy, że ten tryb studiowania (choć bardzo dochodowy dla uczelni) nie gwarantuje wystarczającego poziomu absolwentów. Dla nas zaś jest ważne, by nasi absolwenci posiedli rzetelną wiedzę i w konsekwencji byli poszukiwani na krajowym rynku pracy, a kariera w przyszłej zjednoczonej Europie stała przed nami otworem.

Polityka 1.2001 (2279) z dnia 06.01.2001; Listy; s. 86
Reklama