Archiwum Polityki

CNN za rzepakiem

Twórca CNN Ted Turner ma pomysł na uratowanie światowych rokowań handlowych, które utknęły głównie na sporze o produkty rolne. Kraje bogate, broniąc własnych rolników, nie chcą się zgodzić na obniżenie ceł na żywność ani na dotowanie rolnictwa, a dla krajów Trzeciego Świata eksport produktów rolnych jest często jedynym źródłem polepszenia bilansu handlu zagranicznego. Turner wzywa do przemysłowego wykorzystania produkcji rolnej: wytwarzania biopaliw dla samochodów ciężarowych i generatorów elektryczności, a także gazu do użytku gospodarstw domowych. W ten sposób wszyscy rolnicy znaleźliby łatwy zbyt na swoje produkty. Produkcja biopaliw byłaby również ratunkiem dla biednych krajów, które same nie mają złóż gazu ziemnego, ropy naftowej ani węgla.

Polityka 40.2006 (2574) z dnia 07.10.2006; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 18
Reklama