Archiwum Polityki

Mniej polityki

Jarosław Bauc. Minister finansów

Głosami posłów AWS i Unii Wolności Sejm przyjął ustawy okołobudżetowe. Posłowie pokazali, że można kierować się interesem państwa, a nie tylko rachunkiem politycznym, gdyż dobra kraju nie przelicza się według wskaźników popularności. Obecny pakiet ustaw ma nie tylko skutek finansowy na 2001 r., oznacza także trwałą poprawę stanu finansów publicznych. Zmiany pokazują, w jakim kierunku powinniśmy iść: więcej swobody na rynku pracy i przebudowa systemu pomocy społecznej, czyli nie tyle chronić miejsca pracy, ile tworzyć warunki do powstawania nowych. Zaś nadmierne przywileje socjalne i ochrona zatrudnienia blokują rozwój gospodarki, a więc także powstawanie miejsc pracy. W miniony piątek Sejm zdecydował też o likwidacji Krajowego Związku Kas Chorych, zmniejszeniu liczebności rad kas i odtajnieniu ich finansów. Nie ma wątpliwości, że pieniądze publiczne należy wydawać w sposób jawny i przejrzysty, zaś w publicznych instytucjach finansowych powinno być mniej polityki i biurokracji.

Polityka 52.2000 (2277) z dnia 23.12.2000; Komentarze; s. 13
Reklama