Archiwum Polityki

Dzisiaj milicja użyła broni

Trzydziesta rocznica tragedii grudniowej na Wybrzeżu skłania do stawiania nowych pytań badawczych, choć jednocześnie wypada podkreślić, iż niemało już na ten temat wiadomo. Do kwestii dotychczas nie do końca wyjaśnionych należą na pewno okoliczności towarzyszące podjęciu decyzji o użyciu broni palnej przez wojsko i milicję.

Gromadząc materiały do monografii pt. „Grudzień 1970. Geneza – przebieg – konsekwencje” natrafiłem latem br. w Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dokument dotyczący kluczowego dla tamtej tragedii wydarzenia, jakim było posiedzenie kierownictwa partyjno-państwowego we wtorek 15 grudnia o godzinie 9.00 w gmachu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Na tym właśnie posiedzeniu podjęta została owa brzemienna w skutki decyzja.

Polityka 51.2000 (2276) z dnia 16.12.2000; Historia; s. 78