Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Dr Bogusław Zaleski (54 l.) został podsekretarzem stanu w MSZ. Po ukończeniu Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW został tam pracownikiem naukowym. Od 1977 r. adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. W l. 1990–95 wicedyrektor Instytutu. Od 1995 r. w administracji rządowej, m.in. jako dyrektor generalny – szef gabinetu premiera (Włodzimierza Cimoszewicza). Od 1998 r. dyrektor departamentu integracji europejskiej i studiów porównawczych w Urzędzie Regulacji Energetyki. Autor i współautor kilkunastu monografii dotyczących państw rozwijających się i problemów świata po zimnej wojnie. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Pro Europa. Dyrektor (funkcję pełni społecznie) Centrum Integracji Europejskiej w Instytucie Problemów Strategicznych.

Ponadto

Prof. Marek Belka (b. wicepremier i minister finansów) został doradcą banku JP Morgan do spraw Europy Środkowo-Wschodniej.

Insp. Eugeniusz Szczerbak (b. szef małopolskiej policji, z 20-letnim milicyjno-policyjnym stażem) został komendantem wojewódzkim policji w woj. śląskim.

Ewa Woydyłło-Osiatyńska (działaczka ruchu antyalkoholowego) i Leon Kieres (prezes IPN) otrzymali Medale Św. Jerzego przyznane przez „Tygodnik Powszechny” za „zmaganie ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym”.

Prof. Andrzej Eliasz (rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie) został prezydentem European Association of Personality Psychology, organizacji zrzeszającej naukowców zajmujących się psychologią osobowości.

Polityka 50.2002 (2380) z dnia 14.12.2002; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama