Archiwum Polityki

Gorszy wynik – lepsze płace

Przedsiębiorstwa państwowe niewiele sobie robią ze wskaźników wzrostu płac, ustalanych przez przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców i rządu w tzw. Komisji Trójstronnej. Ministerstwo Finansów przeanalizowało wyniki finansowe 1345 firm, dla których organem założycielskim są ministrowie i wojewodowie. Okazało się, że w III kwartale 1999 r. ustalony pułap wzrostu płac przekroczyło aż 266 przedsiębiorstw, których kondycja finansowa uległa pogorszeniu. Rozmiar nieuzasadnionych podwyżek MF ocenia na 117 mln zł, szczególnie wysokie są one w elektrociepłowniach i elektrowniach, zatrudniających dużo pracowników. Najbardziej bezkarnie czują się przedsiębiorstwa podległe ministrom. Na początku lat 90. nieuzasadniony wzrost płac miał hamować powszechnie znienawidzony „popiwek”. Teraz znów coraz częściej mówi się o ustawowym uregulowaniu tej sprawy.

Polityka 5.2000 (2230) z dnia 29.01.2000; Gospodarka; s. 60
Reklama