Archiwum Polityki

„Lokatorzy specjalnej troski”

Pan Igor T. Miecik w artykule (POLITYKA 34) przedstawił w części informacje nieprawdziwe. Do mnie nie zwrócił się ani o żadne wyjaśnienia, ani nie przytacza żadnej mojej wypowiedzi publicznej w sprawach, które porusza.

1.

Pan Miecik pisze, iż w sprawie mieszkaniowej Jerzego Zassa „Prezydent Marcin Święcicki zdecydował się na ugodę”. Jest to nieprawda. Odmówiłem akceptacji projektu ugody. Jeszcze za mojej kadencji zarząd dzielnicy Mokotów skierował więc do sądu wniosek o eksmisję p. Zassa z zajmowanego mieszkania, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które uznało, iż p. Zassowi mieszkanie przydzielono z rażącym naruszeniem prawa, rozpatrywało tę sprawę na mój wniosek. Dyrektor, która przyznała lokale Zassowi i Wietesce, została ukarana naganą, której udzieliła jej komisja dyscyplinarna działająca w tej sprawie na mój wniosek.

2.

Pan Miecik wymieniając lokale jakoby przyznawane w ramach prezydenckiej puli 3-procentowej przeoczył fakt, że rada gminy Centrum ustaliła 2 pule 3-procentowe, oprócz prezydenckiej dzielnice miały swoje pule. Większość kwestionowanych przez p. Miecika przydziałów z puli, np. dla 8 urzędników z Zarządu Budynków Mieszkalnych, dziennikarki z WOT, wiceminister edukacji, przydzieliły zarządy dzielnic.

3.

Nieznana mi jest „pokaźna liczba prawników”, która jakoby dostała mieszkania z mojej puli. Może też chodzi o pule dzielnicowe.

Z 3-procentowej puli prezydenta miasta mieszkania w latach 1996–1998 otrzymali repatrianci i uchodźcy – 11 lokali, inwalidzi – 15, bezdomni i wychowankowie domów dziecka – 14, rodziny wielodzietne i mieszkające w budynkach o złym stanie technicznym – 12, pracownicy służby zdrowia, oświaty i kultury – 11, policjanci, świadek koronny i pracownicy wymiaru sprawiedliwości – 10, pozostali (w tym pracownicy miasta: urzędnicy, strażnicy miejscy, sprzątaczka, kasjerka) – 9.

Polityka 40.2000 (2265) z dnia 30.09.2000; Listy; s. 100
Reklama