Archiwum Polityki

Byki, kamyki, papirusy

British Museum – jedno z najwspanialszych muzeów na świecie, które co roku zwiedza około pięciu milionów osób – ma już 250 lat. Imperium już nie ma, ale co przez lata zgarnęło, można nadal oglądać w Londynie.

Trudno uwierzyć, patrząc na mapę Londynu z 1740 r., że tereny za siedzibą królowej, pałacem Buckingham, były wówczas łąkami, a wjeżdżających od zachodu do tego kwitnącego miasta witał widok szubienic nierzadko ze zwłokami skazańców. Dzisiejszemu londyńczykowi niełatwo także uwierzyć, że w tym złotym okresie rozwoju miasta jego niemal ścisłe centrum, okolice dzisiejszej Fleet Street, było jednym z najtańszych miejsc. Bogaci mieszkali gdzie indziej, gdyż fetor płynącej tamtędy rzeczki Fleet, będącej właściwie ściekiem, odstraszał ludzi.

Polityka 34.2003 (2415) z dnia 23.08.2003; Nauka ; s. 64
Reklama