Archiwum Polityki

Lato było jakieś szare

Po raz kolejny rubryka „Pogoda dla Polaków” towarzyszyła nam podczas wakacji. Czas na podsumowanie.

Wyraźne ocieplenie klimatu zaznacza się nasileniem groźnych zjawisk pogodowych również i w Polsce. Przykładem mogą być sierpniowe ulewy, gradowe burze i trąby powietrzne. Już dawniej zdarzały się lokalne oberwania chmury i huraganowe wiatry, ale teraz zjawiska te są gwałtowniejsze i występują znacznie częściej. Równocześnie nasza cywilizacja staje się coraz bardziej wrażliwa na zagrożenia klimatyczne. Wynika to ze stanu zagospodarowania terenu. Dawniej wezbrana rzeka zalewała dzikie łąki, teraz niszczy uprawy, zabudowania, drogi, infrastrukturę techniczną. Dzisiaj trąba powietrzna lub ulewne deszcze powodują wielokrotnie większe straty niż kilkadziesiąt lat temu.

Zgodnie z międzynarodowymi konwencjami, każde państwo zobowiązane jest do utworzenia na swoim obszarze organizacji osłaniającej gospodarkę narodową przed groźnymi zjawiskami meteorologicznymi i hydrologicznymi.

Polityka 36.2000 (2261) z dnia 02.09.2000; Pogoda dla Polaków; s. 94
Reklama