Archiwum Polityki

Podwyżka Zawsze Uzasadniona

Od 1 listopada rosną ceny ubezpieczenia autocasco w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń. Śladem największego asekuratora pójdą zapewne pozostałe towarzystwa, bo ceny PZU są punktem odniesienia dla całego rynku. Polisa autocasco stała się towarem luksusowym, a rosnące koszty ubezpieczeń coraz bardziej ograniczają rozwój rynku samochodowego.

Skala podwyżki ma sięgnąć nawet 30 proc., dotychczas jednak nie przedstawiono szczegółowej taryfy. Ministra skarbu, który głośno wyraził dezaprobatę z powodu strat z tytułu autocaso w pierwszej połowie roku, PZU przekonuje o swej trosce o stan kasy (zaniepokojenie stratami manifestował też Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń). Klientów uspokaja, by nie uciekali do konkurencji. Zapłacą więcej tylko ci, którzy szczególnie często powodują szkody – m.in. młodzi kierowcy i mieszkańcy wielkich aglomeracji.

Polityka 43.2000 (2268) z dnia 21.10.2000; Wydarzenia; s. 16
Reklama