Archiwum Polityki

Zrzutka na bankruta

Upadek Banku Staropolskiego upuścił sporo krwi z naszego systemu bankowego. To bowiem inne banki muszą poświęcić sporą część swoich zysków, aby Bankowy Fundusz Gwarancyjny mógł wypłacić depozyty poszkodowanym klientom bankruta. Z ogólnej sumy oszczędności ulokowanych w BSP, czyli 760 mln zł, Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwróci około 620 mln zł, z czego z kasy bankruta zaledwie 30–50 mln zł. Depozyty do wysokości 1 tys. euro (około 4 tys. zł) zostaną zwrócone w całości wraz z odsetkami naliczonymi do dnia upadłości. Powyżej 1 tys. euro do 11 tys. – w wysokości 90 proc. Niewykluczone, że sumy te można będzie odebrać już za kilka tygodni. Zrzutka na upadły Bank Staropolski najbardziej obciąży Pekao SA, który Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przekaże na ten cel prawie 40 proc. ubiegłorocznego zysku brutto.

Polityka 11.2000 (2236) z dnia 11.03.2000; Gospodarka; s. 74
Reklama