Archiwum Polityki

Ludzie z cienia

Podobno mogą bardzo wiele. Mają przecież bezpośredni i najczęstszy dostęp do ministrów. Podobno ustawiają politykę kadrową w resortach, bywają szafarzami różnych dóbr, choć ich nazwiska nie są znane opinii publicznej. Zdarza się nawet, że ich twarze nie są znane pracownikom ministerstw. Wiadomo tylko, że przychodzą wraz z ministrem i muszą odejść razem z nim. Kim więc są naprawdę członkowie gabinetów politycznych ministrów?

Gabinety polityczne ministrów pojawiły się wraz z wejściem w życie reformy centrum administracyjnego państwa w styczniu 1997 r. i miały być pomysłem na oddzielenie pionu urzędniczego od politycznego w resortach. Ich istnienie wpisano w ustawę o Radzie Ministrów. Miały ułatwić odpartyjnienie administracji i budowę prawdziwej służby cywilnej. Model idealny miał wyglądać tak: struktura ministerstwa, kierowana przez dyrektora generalnego, jest stabilna i wolna od politycznych zawirowań. Minister nie rozpoczyna więc pracy w resorcie od wymiany dyrektorów departamentów, ale przyprowadza ze sobą gabinet polityczny, który podaje się do dymisji wraz z nim.

Polityka 12.2000 (2237) z dnia 18.03.2000; Kraj; s. 19
Reklama