Archiwum Polityki

„Urlop rektorski”

Anna Szulc cytuje wypowiedź prof. Stanisława Szczura z UJ (POLITYKA 8), który twierdzi m.in.: „W Warszawie w latach 70. upartyjniono całą kadrę uniwersytecką, w Krakowie oszczędzono jedynie ówczesnych profesorów. Osoby, które kończyły studia w połowie lat 70., stanęły przed wyborem: albo praca na uczelni połączona z przynależnością do partii, albo brak możliwości zatrudnienia”. Tak samo zresztą prof. Andrzej Chwalba tłumaczył swój epizod w PZPR.

Obaj profesorowie całkowicie się mylą.

Polityka 12.2000 (2237) z dnia 18.03.2000; Listy; s. 106
Reklama