Archiwum Polityki

Historia pewnej rozmowy

W prasie cenzurowanej pierwsze wywiady z przywódcami Solidarności w Szczecinie i w Gdańsku  ukazały się jesienią 1980 r. w „Polityce”. Ówczesny redaktor naczelny tygodnika Mieczysław F. Rakowski, autor artykułu „Szanować partnera”, zabiegał o to, by przedstawić czytelnikom nową siłę. Do Gdańska posłał dwóch dziennikarzy – Andrzeja Krzysztofa Wróblewskiego (który już wcześniej poznał Lecha Wałęsę), Daniela Passenta oraz fotoreportera Tadeusza Późniaka.

Wydania specjalne Rewolucja Solidarności. Polska od Sierpnia 1980 do Grudnia 1981 (90082) z dnia 08.08.2005; s. 53
Reklama