Archiwum Polityki

O pracy i rynku

Przeczytajmy ponownie „Etykę solidarności” ks. prof. Józefa Tischnera. Pisana w innych realiach, dostarcza odpowiedzi także dziś, gdyż mówi nie tylko o etyce pracy, ale także o dialogu i komunikacji społecznej – wyznacznikach etyki rynku.

Pogodny październikowy dzień 1980 r., już po podpisaniu porozumień sierpniowych, ale jeszcze przed sądową rejestracją NSZZ Solidarność. Na Wawel zjeżdżają przywódcy ruchu z Lechem Wałęsą na czele. W katedrze królów Polski uczestniczą we mszy św., podczas której ks. prof. Józef Tischner wygłosił słynne kazanie „Solidarność sumień”. Słynne, bo choć bardzo krótkie, miało dla solidarnościowego etosu znaczenie definiujące.

Tischner podjął w swym wystąpieniu próbę przeformułowania doświadczenia robotniczego buntu, lokalnego w geopolitycznym sensie, w komunikat uniwersalny, zrozumiały dla całego świata.

Wydania specjalne Rewolucja Solidarności. Polska od Sierpnia 1980 do Grudnia 1981 (90082) z dnia 08.08.2005; s. 100
Reklama
Ilustracja. Osoby czytające Politykę na różnych nośnikach.

Dołącz do nas!

Będziesz mógł czytać wszystkie teksty autorów „Polityki”.

Subskrybuję

Jesteś już prenumeratorem?