Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Dr Waldemar Maj (46 l.) został prezesem AmerBanku.
Ukończył Politechnikę Warszawską, obronił pracę doktorską w Instytucie Fizyki PAN, a na studiach w Bostonie uzyskał tytuł MBA. W l. 1981-91 pracownik naukowy Instytutu Fizyki PAN. Następnie doradca ministra finansów (m.in. nadzorował program Banku Światowego komputeryzacji banków komercyjnych). Zarazem prezes Fundacji Rozwoju Sektora Finansowego. W l. 1996-2000 pracował w International Finance Corporation w Waszyngtonie, a następnie w warszawskim biurze McKinsey&Company, gdzie zajmował się projektami dla sektora telekomunikacyjnego. Ostatnio był członkiem zarządu AmerBanku. Żonaty, trójka dzieci. Hobby: pływanie, biegi długodystansowe i wędrówki z dziećmi po górach.

Dariusz Skowroński

(48 l.) został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury – pełnomocnikiem rządu do spraw budowy dróg krajowych i autostrad. Zarazem został generalnym dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. Zajmujący dotąd to ostatnie stanowisko Tadeusz Suwara został zastępcą generalnego dyrektora.
Nowy pełnomocnik rządu dopiero w 2000 r. został magistrem (specjalność zarządzanie i marketing) na Wydziale Zarządzania UW. Wcześniej był dyplomowanym ekonomistą (specjalność ekonomika pracy) po SGPiS i pracował w Budimeksie SA. Zaczynał tu jako referent, a na rządową posadę przeszedł ze stanosika dyrektora rynków ds. rynków zagranicznych.

Ponadto:

• Mimo zarzutów podnoszonych przez opozycję (m.in. udział w weryfikacji dziennikarzy w stanie wojennym), sejmowa większość wybrała posła Ryszarda Ulickiego (SLD) na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Andrzej Witkowski kolejny raz został Prezestem Związku Motorowego.

• Gen.

Polityka 31.2003 (2412) z dnia 02.08.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama