Archiwum Polityki

Promocja szlachty zagrodowej

Bohater „Konopielki” Kaziuk Bartoszewicz nawet tego nie wiedział, ale był schłopiałym szlachcicem, uważa Edward Redliński, autor tej kultowej książki. Takich Kaziuków, coraz mniej świadomych swoich szlacheckich korzeni, na Podlasiu jest dużo więcej. Dlatego też Redliński wraz z białostockim dziennikarzem Jerzym Kwaczyńskim zawiązał Konfederację Szlachty Zagrodowej. Na pierwszym „sejmiku” stawiło się kilkadziesiąt osób i wkrótce tymczasowy zarząd Konfederacji wystąpi do sądu o jej rejestrację.

Polityka 28.2003 (2409) z dnia 12.07.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 12