Archiwum Polityki

Wigilia w Emmaus

Każdego członka Wspólnoty Błogosławieństw obowiązuje sześcioletni okres próbny. W tym czasie szuka własnej drogi do Boga. U jej końca musi zdecydować, czy założy rodzinę, czy włoży habit zakonny lub przyjmie święcenia kapłańskie.

Rodzice księdza Franza, konserwatywni katolicy z Westfalii, nie byli szczęśliwi, gdy syn – ukończywszy studia teologiczne we Francji – przed siedmiu laty spakował skromny dobytek i wyjechał do Izraela, aby stanąć na czele małej Wspólnoty Błogosławieństw w Emmaus. Dopiero gdy w grudniu 2002 r. wspólnota została uznana przez watykańską papieską Radę do spraw świeckich jako międzynarodowe prywatne stowarzyszenie wiernych, zmiękło im serce i przyjechali odwiedzić Franza w jego nowym domu.

Polityka 51.2005 (2535) z dnia 24.12.2005; Świat; s. 66