Archiwum Polityki

Policja w wersji eksportowej

W siłach zapewniających bezpieczeństwo w Iraku poza jednostkami wojskowymi planowany jest udział polskich policjantów. Funkcjonariusze podlegający MSWiA mają już bogate międzynarodowe doświadczenia w tej dziedzinie. Jak podaje wydział prasowy Komendy Głównej Policji, polscy policjanci uczestniczą w zagranicznych misjach pokojowych od 1992 r. Pod auspicjami ONZ pełnili już służbę w krajach b. Jugosławii i Tadżykistanie. Brali też udział w misjach OBWE w Chorwacji oraz Unii Zachodnioeuropejskiej w Albanii. Obecnie polskie jednostki policyjne służą w Kosowie (115 policjantów i 9 ekspertów) oraz w Bośni i Hercegowinie (12 funkcjonariuszy).

Ich zadaniem jest wspomaganie miejscowych sił porządkowych w krajach, które do niedawna były objęte działaniami wojennymi – wyjaśnia Alicja Hytrek, rzecznik MSWiA. – Ich praca cieszy się międzynarodowym uznaniem, za służbę w Kosowie nie ukrywają podziwu dla naszych chłopców także Amerykanie.

W Bośni i Hercegowinie Polak był szefem sztabu międzynarodowych sił policyjnych, a w Kosowie zastępcą dowódcy ds. administracyjnych.

W Szkole Policyjnej w Słupsku właśnie kończy się kolejny kurs dla ochotników, którzy zgłosili się do udziału w międzynarodowych policyjnych siłach stabilizacyjnych. W szkoleniu uczestniczyło 170 funkcjonariuszy z całej Polski, którzy przeszli sito weryfikacyjne (znajomość języków obcych, nienaganne opinie przełożonych, dobry stan zdrowia, profesjonalizm). Prawdopodobnie to właśnie z tej grupy wyłonieni zostaną policjanci na wyjazd do Iraku.

Polityka 19.2003 (2400) z dnia 10.05.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama