Archiwum Polityki

Policja w wersji eksportowej

W siłach zapewniających bezpieczeństwo w Iraku poza jednostkami wojskowymi planowany jest udział polskich policjantów. Funkcjonariusze podlegający MSWiA mają już bogate międzynarodowe doświadczenia w tej dziedzinie. Jak podaje wydział prasowy Komendy Głównej Policji, polscy policjanci uczestniczą w zagranicznych misjach pokojowych od 1992 r. Pod auspicjami ONZ pełnili już służbę w krajach b. Jugosławii i Tadżykistanie. Brali też udział w misjach OBWE w Chorwacji oraz Unii Zachodnioeuropejskiej w Albanii.

Polityka 19.2003 (2400) z dnia 10.05.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama