Archiwum Polityki

Polska 2003. W cieniu afery Rywina

W 2003 r. Polska będzie żyła aferą Lwa Rywina, konfliktem pomiędzy prezydentem a premierem, postulatami radykalnej naprawy państwa, referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz wojną iracką.

Zgromadź podstawową wiedzę o głównych zjawiskach politycznych I kwartału 2003 r. w Polsce.

Sprawa Rywina

Oferta korupcyjna, jaką złożył kierownictwu Agory (wydawcy „Gazety Wyborczej”) producent filmowy Lew Rywin, wywołała polityczną burzę. Rywin, według magnetofonowego nagrania, jakiego dokonał podczas ich rozmowy redaktor naczelny „Gazety” Adam Michnik, zażądał od Agory łapówki w wysokości 17,5 mln dol. za to, że nowelizowana ustawa o radiu i telewizji pozwoli Agorze na zakupienie ogólnopolskiej telewizji Polsat.

Sejmowa komisja śledcza, mająca wyjaśnić tę aferę, już wykazała liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu państwa. Powiązania polityków z ludźmi biznesu, zakulisowe negocjacje i naciski w sprawie zapisów w tworzonych ustawach świadczą o złym stanie polskiej demokracji. Pod znakiem zapytania stanęła niezależność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mającej regulować rynek mediów elektronicznych, która okazała się być całkowicie poddana wpływom i interesom partii politycznych. Telewizji publicznej zarzucono stronniczość w prezentowaniu życia politycznego i faworyzowanie ugrupowania rządzącego, czyli SLD.

Wojna na górze

Afera korupcyjna doprowadziła do kryzysu na najwyższych szczeblach władzy. Znacznie osłabła pozycja premiera Leszka Millera, ponieważ Rywin wymienił go jako jedną z osób, w których imieniu występuje. Główny zarzut wobec premiera dotyczy tego, że szef rządu nie powiadomił prokuratury zaraz po tym, jak dowiedział się o sprawie od Adama Michnika. Premier zaś oświadczył, że i prezydent wiedział o bulwersującym zdarzeniu z prywatnego listu od Lwa Rywina. Prezydent Aleksander Kwaśniewski zasugerował, aby premier rozważył ewentualność swojej dymisji.

Dodatki 16.2003 + Polityka. Ściąga z polityki (90089) z dnia 19.04.2003; s. 20
Reklama