Archiwum Polityki

Obywatelstwo. Definiowanie pojęcia

Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht z 1992 r. mówi o budowaniu za pośrednictwem kultury Europy Narodów, wprowadzając pojęcie „obywatelstwa europejskiego”, które jest traktowane jako uzupełnienie, a nie zastępowanie, obywatelstwa państwowego.

Podstawowymi prawami obywatela europejskiego jest prawo do głosowania i kandydowania w wyborach samorządowych na terenie kraju, w którym aktualnie przebywa, oraz do głosowania i kandydowania do Parlamentu Europejskiego.

(...) Obywatelstwo europejskie jest przede wszystkim koncepcją humanistyczną. Chodzi tu o budowanie Europy demokratycznej, która ma w poszanowaniu równowagę między względami ekonomicznymi, technicznymi, ekologicznymi i kulturowymi. „Wizja Europy” wyraża się w tym, by nasze narody uczyły się żyć razem, rozwiązywać swoje konflikty bez poszukiwania kozłów ofiarnych za granicą.(...)

Edukacja dla Europy. Raport Komisji Europejskiej, Warszawa 1999

• Dokończcie zdanie: Obywatelstwo oznacza dla mnie, (że)... i zapiszcie je na kartce papieru, umieśćcie kartki na tablicy. Utwórzcie pięcioosobowe grupy, na podstawie zdań swoich kolegów spróbujcie sformułować definicję obywatelstwa. Porównajcie swoją definicję z encyklopedyczną.
Obywatelstwo, przynależność państwowa jednostki, łącząca się z uprawnieniami i obowiązkami określonymi przez prawo danego państwa; podstawowe z nich zawarte są zwykle w konstytucjach (obywatelskie prawa i obowiązki). Prawne uregulowanie kwestii o. jest sprawą wewn. każdego państwa. Państwo zapewnia swoim obywatelom i ich interesom ochronę w stosunkach międzynarodowych.

Termin „o.” „obywatel” (łac. civis) wywodzi się ze staroż.

Dodatki 15.2003 + Polityka. Z Unią czy bez Unii? (90090) z dnia 12.04.2003; s. 6
Reklama