Archiwum Polityki

Swoboda przepływu pracowników

Prawa obywatela UE zapewniające swobodę przemieszczania się i zatrudnienia zostały uregulowane w traktacie rzymskim z 1957 r. oraz w rozporządzeniu Rady z 1968 r.

Art. 48 traktatu rzymskiego:

Swobodny przepływ pracowników będzie obejmował zniesienie wszelkich form dyskryminacji w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy i zatrudnienia pracowników pochodzących z państw członkowskich ze względu na obywatelstwo.

Swoboda ta zapewnia pracownikom – z zastrzeżeniem ograniczeń ze względu na porządek, bezpieczeństwo i zdrowie publiczne – prawo do:

• ubiegania się o oferowane miejsce pracy,

• swobodnego poruszania się w tym celu na terytorium państw członkowskich,

• przebywania w danym państwie członkowskim w celu zatrudnienia zgodnie z przepisami prawnymi i administracyjnymi dotyczącymi zatrudnienia obywateli danego państwa (...).

Rozporządzenie Rady 1612/68/EWG z 15.10.1968 r. w sprawie swobody przepływu pracowników w obrębie Wspólnoty

Art. 1

• Każdy obywatel państwa członkowskiego, niezależnie od miejsca zamieszkania, ma prawo do podjęcia działalności jako pracownik oraz do kontynuowania takiej działalności na terytorium innego państwa członkowskiego, zgodnie z przepisami określonymi przez przepisy prawne i administracyjne oraz działania urzędowe, dotyczące zatrudnienia obywateli tego państwa.

• W szczególności ma on prawo podjąć dostępną pracę na terytorium innego państwa członkowskiego w takiej samej kolejności jak obywatele tego państwa.

Art. 5

Obywatel państwa członkowskiego, poszukujący zatrudnienia na terytorium innego państwa członkowskiego, otrzyma taką samą pomoc jak świadczona przez urzędy zatrudnienia tego państwa jego własnym obywatelom, poszukującym pracy.

Dodatki 15.2003 + Polityka. Z Unią czy bez Unii? (90090) z dnia 12.04.2003; s. 11
Reklama