Archiwum Polityki

Moc siwych głów czyli jak się dobrze zestarzeć

Nie rozmawiamy szczerze o starości. Nie wypada – tradycja nakazuje szacunek dla siwych włosów. Jednak by zaplanować dobrą starość, trzeba ją najpierw wydobyć ze sfery tabu. Według psychologów lęk przed starością jest najgorszą wróżbą na późne lata życia.

Anglosaska gerontologia dzieli starość na kilka etapów. Ludzie między 65 a 75 rokiem życia to young old (młodzi seniorzy), między 75 a 80 – old old (starsi seniorzy), a po 80 – oldest old (najstarsi seniorzy). Tych, którzy przekroczyli dziewięćdziesiątkę, określa się mianem długowiecznych.

W Polsce osoby ponad 65-letnie stanowią 15 proc. społeczeństwa. Za 30 lat próg starości będzie miał za sobą co czwarty Polak. Bez zrozumienia, czym jest starość, co w niej nieuchronne, a co zależy od indywidualnej drogi człowieka, grozi nam ponure rozbicie na dwa nieprzychylne sobie światy: coraz bardziej zgorzkniałą starość i coraz bardziej zniecierpliwioną młodość.

Polityka 15.2003 (2396) z dnia 12.04.2003; Raport; s. 3