Archiwum Polityki

Sojusznicy i kolaboranci

Po stronie państw Osi walczyli nie tylko Niemcy, Włosi i Japończycy. U ich boku stawały zarówno regularne armie sojuszników, jak i różnej proweniencji formacje ochotnicze i kolaboranckie.

Sojusznicy. Spośród europejskich sojuszników Osi w styczniu 1945 r. walczyli już tylko Węgrzy, Chorwaci i armia kadłubowej Republiki Salo Mussoliniego. Rumunia i Finlandia przeszły do obozu aliantów w sierpniu 1944 r., Bułgaria we wrześniu, w Słowacji na jesieni 1944 r. wybuchło antyniemieckie powstanie.

Najsilniejszą armię w końcowym okresie wojny wystawili Węgrzy: na początku 1945 r. liczyła ponad 500 tys. żołnierzy w 17 związkach taktycznych (m.

Wydania specjalne Tajemnice Końca Wojny (90096) z dnia 26.04.2005; s. 36