Archiwum Polityki

Czy Hitler mógł wygrać?

Podczas procesu norymberskiego Hermann Göring usiłował wyjaśnić światu, dlaczego Niemcy przegrały wojnę. Był bowiem przekonany, że III Rzesza mogła ją wygrać. Podobną tezę wysunął w 1955 r. jeden z najlepszych dowódców Hitlera feldmarszałek Erich von Manstein.

Göring podawał trzy przyczyny klęski:

• zmarnowanie okazji dyplomatycznej w 1940 r., kiedy to Niemcy mogły się dogadać z „nordycką” Wielką Brytanią, dzieląc strefy wpływów na świecie;

• niezajęcie Moskwy przed zimą 1941 r. skutkiem błędu strategicznego Hitlera, który rozproszył siły kierując je na południe i pod Leningrad;

• odwlekanie produkcji samolotów odrzutowych Me-262, które pozwoliłyby odzyskać Niemcom inicjatywę strategiczną.

Wydania specjalne Tajemnice Końca Wojny (90096) z dnia 26.04.2005; s. 50