Archiwum Polityki

Polska bez Quislingów, ale...

Termin kolaboracja upowszechnił się po II wojnie światowej i w wąskim rozumieniu oznacza współpracę polityczną z okupantem hitlerowskim. Miała ona miejsce – w różnych formach – niemal we wszystkich krajach Europy okupowanej przez III Rzeszę. A jak to było naprawdę w Polsce?

Vidkun Quisling (1887–1945), polityk i oficer norweski, twórca norweskiej partii faszystowskiej, zdradził swój kraj biorąc udział w przygotowaniu najazdu III Rzeszy na Norwegię, a następnie został premierem satelitarnego rządu Norwegii współpracującego z Niemcami. Stał się dla całej Europy symbolem kolaboracji politycznej z III Rzeszą, choć sam termin kolaboracja narodził się we Francji, w której rząd marszałka Petaina po klęsce Francji w 1940 r. podjął współpracę z Niemcami.

Pomocnik Historyczny Tajemnice końca II wojny światowej (90096) z dnia 26.04.2005; s. 64