Archiwum Polityki

Pomysły na Niemcy

Charakter III Rzeszy jako państwa ludowego utrudniał aliantom opracowanie polityki wobec Niemiec. W Casablance Roosevelt i Churchill ustalili wprawdzie, że celem wojny jest bezwarunkowa kapitulacja Niemiec, jednak wyobrażenia, jakie one mają być po wojnie, były dość płynne i niejasne.

Na pytanie, dlaczego w II wojnie światowej Niemcy tak zawzięcie bronili się do samego końca, padają zwykle dwie odpowiedzi: ponieważ byli sfanatyzowani przez propagandę hitlerowską i sterroryzowani przez SS i gestapo, a po wtóre: alianci domagając się ich bezwarunkowej kapitulacji, zamknęli drogę do jakichkolwiek negocjacji.

Jest jeszcze trzecia odpowiedź, którą sformułował ostatnio berliński publicysta historyk Götz Aly, autor żywo dyskutowanej obecnie książki „Ludowe państwo Hitlera.

Wydania specjalne Tajemnice Końca Wojny (90096) z dnia 26.04.2005; s. 96