Archiwum Polityki

2:0 dla Unii, teraz Słowenia

Po Malcie również Słowenia znalazła się drugą nogą w Unii. W ogólnonarodowym referendum 89,5 proc. Słoweńców opowiedziało się za członkostwem w Unii Europejskiej, a 66 proc. zaakceptowało przynależność do NATO. Wysokie poparcie dla Unii było do przewidzenia, potwierdzały je wcześniejsze sondaże. Natomiast wyrażana w badaniach opinii akceptacja dla wejścia do NATO była znacznie niższa: zwolenników było mniej więcej tyle co przeciwników. Obawiano się też, że ujemny wpływ na wyniki tej części referendum mógł mieć negatywny stosunek do wojny w Iraku: 82 proc.

Polityka 13.2003 (2394) z dnia 29.03.2003; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 14
Reklama