Archiwum Polityki

Umysł a choroba

Dzięki nowym technikom molekularnym i farmakologicznym naukowcy zidentyfikowali zawiłe szlaki komunikacyjne między naszym układem odpornościowym a mózgiem. Komórki tego układu wytwarzają substancje chemiczne, które wpływają na mózg, mózg zaś w odpowiedzi wysyła podobne sygnały chemiczne działające na ten układ. Zakłócenie tej komunikacji wskutek wad wrodzonych, leków lub substancji toksycznych zaostrza przebieg różnych chorób, przed którymi układ odpornościowy ma nas chronić. Temu i innym zawiłym relacjom między mózgiem, naszym ciałem i umysłem poświęcone jest wydanie specjalne „Świata Nauki” zatytułowane „Tajemniczy umysł”.

Polityka 13.2003 (2394) z dnia 29.03.2003; Nauka; s. 74
Reklama