Archiwum Polityki

Wiemy, choć nie wiemy

W ludzkiej psychice to co świadome, z czego zdajemy sobie sprawę, to tylko czubek góry lodowej. W rozgrywce pomiędzy świadomym i nieświadomym często zwycięża to drugie.

Zygmunt Freud był przekonany, że podobnie jak Kopernik i Darwin, dokonał rewolucyjnego odkrycia. „Ludzkie urojenie wielkości ma ponieść trzecią i najdotkliwszą porażkę ze strony badań psychologicznych, które chcą dowieść naszemu Ja, że nie jest ono nawet panem we własnym domu, lecz poprzestać musi na skąpych wieściach o tym, co odbywa się nieświadomie w jego duchowym domu” – stwierdził przed około stu laty wiedeński lekarz. Tak naprawdę znajdujemy się pod przemożnym wpływem nieświadomości skrywającej nasze prawdziwe pragnienia i dążenia.

Polityka 11.2003 (2392) z dnia 15.03.2003; Nauka ; s. 78
Reklama