Archiwum Polityki

Opinie

Ze stenogramu sejmowej komisji śledczej
Jan Rokita, poseł:
„ – ...Ostatni tygodnik »Polityka« formułuje pewne opinie o procedurach działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (...):
»Mirosław Chojecki wspomina, że kiedy starał się o koncesję dla Telewizji NTP i jej nie dostał, dopytywał się potem członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dlaczego odrzucili jego projekt«. I tu jest cytat z pana Chojeckiego: »Wielu z tych ludzi było moimi dobrymi znajomymi od wielu lat, pewnie dlatego mówili ze mną otwarcie.

Polityka 11.2003 (2392) z dnia 15.03.2003; Opinie; s. 104
Reklama