Archiwum Polityki

Tracimy grunt

Najbardziej innowacyjne gospodarki mają Szwajcaria, Finlandia, Szwecja, Dania i Niemcy. Raport European Innovation Scoreboard, biorąc pod uwagę 25 krajów UE, Polskę sklasyfikował na 21 miejscu. Nam ucieka Europa, a Europie – USA. Szybko natomiast doganiają Amerykę Chiny i Indie.

Polityka 4.2006 (2539) z dnia 28.01.2006; Gospodarka; s. 40