Archiwum Polityki

Wspólna inicjatywa

W nawiązaniu do „Rankingu wyższych uczelni 2007” [POLITYKA 24], pragnę zwrócić uwagę na pewną nieścisłość, jaka znalazła się w komentarzu do wyników rankingu dla kierunku politologia (...). Otóż pismo „Athenaeum. Political Science” rzeczywiście jest wydawane w Toruniu. Tutaj znajduje się również siedziba redakcji. Jednak od 2005 r. pismo jest redagowane według zupełnie nowej formuły, opartej na współpracy wielu ośrodków politologicznych w całym kraju. Obecnie w skład redakcji wchodzi 13 krajowych uczelni wyższych prowadzących studia z zakresu politologii i stosunków międzynarodowych. Są to: Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Instytut Politologii oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych), Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Zielonogórski. Każdy z ośrodków odpowiada merytorycznie, poprzez redaktora i członka rady programowej, za jedną z subdyscyplin politologii. Oznacza to, że „Athenaeum” jest wspólną, międzyuczelnianą inicjatywą politologiczną. (...)

Redaktor naczelny „Athenaeum” dr hab. Roman Backer, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polityka 26.2007 (2610) z dnia 30.06.2007; Listy; s. 100
Reklama