Archiwum Polityki

Blogi zamiast blagi

Rozmowa z amerykańskim sinologiem i literaturoznawcą prof. Perrym Linkiem o zmianach, jakie czekają Chiny

Marek Ostrowski: – Na czym opiera się dziś chińska tożsamość?

Perry Link: – Współcześni Chińczycy przypisują sobie szczególną rolę. Nie oglądają się na Polskę, Japonię czy Stany Zjednoczone, nie myślą: aha, skoro oni coś osiągnęli, moglibyśmy ich naśladować. Chińskość jest czymś zupełnie specjalnym, rodzajem kulturowej arogancji. Najprościej mówiąc, Chińczycy uważają, że muszą szukać osobnej drogi.

Czy to poszukiwanie przenika do literatury?

Złoty wiek literatury chińskiej dawno przeminął, przypadł na lata 20.

Polityka 27.2008 (2661) z dnia 05.07.2008; Świat; s. 43