Archiwum Polityki

Smutny obraz świata

W tegorocznym Raporcie o Rozwoju Społecznym opracowanym przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (UNDP) Polskę sklasyfikowano na 38 pozycji wśród 162 ocenianych krajów. W porównaniu z rokiem ubiegłym awansowaliśmy o sześć miejsc.

Od 1990 r. UNDP (United Nations Development Program) przygotowuje raport obrazujący stan świata pod względem rozwoju społecznego. Jego podstawą jest Human Development Index (HDI) – wskaźnik uwzględniający trzy podstawowe wymiary rozwoju społecznego: przewidywaną długość życia, wiedzę obywateli (mierzoną umiejętnością czytania i pisania wśród dorosłych oraz odsetkiem skolaryzacji) oraz poziom życia (mierzony wielkością produktu krajowego brutto PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca).

Polityka 30.2001 (2308) z dnia 28.07.2001; Społeczeństwo; s. 66
Reklama