Archiwum Polityki

My, swojacy

Obwołanie przez jedno z pism „piękną parą” Tomasza Raczka i Marcina Szczygielskiego, którzy ujawnili niedawno swój stały związek, sugerowałoby początki kulturowej przemiany i rosnącą tolerancję. Czy tak jest?

Niby stajemy się bardziej tolerancyjni, ale nie do końca. Mamy przeciwne przykłady – atak niektórych środowisk katolickich na kampanię reklamową IKEA, gdzie urządzanie wspólnego mieszkania reklamuje dwóch mężczyzn. A i wspomniana para wzbudziła kontrowersje, zwłaszcza w TVP, która transmitowała uroczystość wręczania nagród.

Trudno sformułować jednoznaczną diagnozę, jaki stosunek mają Polacy do wszelkich Innych, do mniejszości i „odmieńców”. Istnieją w tej kwestii opinie stwierdzające, że w skali całego kraju, a nie tylko wielkich miast, jest gorzej z tą tolerancją, ale i odwrotnie: że występuje, ogólnie biorąc, znaczna poprawa.

Polityka 49.2008 (2683) z dnia 06.12.2008; Kraj; s. 30