Archiwum Polityki

Jak kurator kuruje

Zdarza się, że drzwi otworzy facet w brudnych gaciach i już od progu krzyczy, że żona należy do niego i może ją lać, kiedy będzie miał ochotę. Można też trafić na kogoś, kto chce wyjść na prostą, ale sam nie bardzo daje radę. Kurator musi mieć do ludzi cierpliwość.

Kurator zawodowy Monika Kłonica ma 27 lat. Ukończyła resocjalizację na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od półtora roku pracuje we Wrocławiu. Jej podopiecznymi są dorośli. Przez ostatnie dwa lata studiów była kuratorem społecznym w Ostrowcu Świętokrzyskim, swoim rodzinnym mieście.

Jej praca kuratora zawodowego to dwa dni dyżuru w sądzie rejonowym, trzy dni pracy w terenie. Trzydzieści pięć dozorów osobistych, opieka nad osiemnastoma kuratorami społecznymi, którzy w sumie dozorują prawie dwieście spraw.

Polityka 47.2007 (2630) z dnia 24.11.2007; Na własne oczy; s. 132
Reklama