Archiwum Polityki

I solidarniej, i liberalniej

Polsce potrzebna jest zupełnie nowa polityka społeczna. I to od zaraz. Ostatnie tygodnie przyniosły, być może, jej zapowiedź. Świadczą o tym dwa dokumenty, oba przygotowane przez PiS niejako obok koalicjantów.

Polska liberalna czy solidarna – to była główna oś sporu programowego w kampanii wyborczej 2005 r. Już wtedy część komentatorów zwracała uwagę, że gdy odrzucono komunizm, a idea państwa opiekuńczego odchodzi do historii – jest to opozycja fałszywa. Dzisiaj trzeba łączyć to, co solidarne, z tym, co liberalne. Innymi słowy, poszukiwać rozwiązań wzmacniających więzi społeczne w sposób nienaruszający podstawowych mechanizmów gospodarki wolnorynkowej.

Jednak rząd utworzony przez PiS, które wygrało wybory pod sztandarem „Polski solidarnej”, nie przedstawił spójnej koncepcji polityki społecznej.

Polityka 19.2007 (2603) z dnia 12.05.2007; Ludzie; s. 102
Reklama