Archiwum Polityki

Przydział na drugie dziecko?

W przełomowym dla Chin olimpijskim roku przerwane zostało milczenie wokół kolejnego tematu tabu: polityki demograficznej. Od trzech dziesięcioleci obowiązuje zasada: jedna rodzina – jedno dziecko. Jak każda, z czasem obrosła coraz liczniejszymi wyjątkami. Chiny wyraźnie wyhamowały: ze współczynnika rozrodczości 5,8 (dziecka na statystyczną kobietę w odpowiednim wieku) za czasów Mao w latach 60. – do 1,8 dzisiaj, co nie zapewnia prostej reprodukcji. Na 2033 r.

Polityka 10.2008 (2644) z dnia 08.03.2008; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 11
Reklama