Archiwum Polityki

Lista 500 POLITYKI

Redakcja POLITYKI przygotowuje 15 ranking największych polskich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki (z wyjątkiem finansów i ubezpieczeń). W związku z tym zwracamy się z prośbą do zarządów dużych firm (przychody rzędu 250 mln zł) o przesyłanie na adres redakcji, faksem lub e-mailem, następujących danych: przychody ogółem, przychody ze sprzedaży, przychody z eksportu, koszty uzyskania przychodu, zysk brutto, zysk netto, zatrudnienie (na koniec 2007 r.

Polityka 10.2008 (2644) z dnia 08.03.2008; Do i od Redakcji; s. 98
Reklama